Language of document :

Tožba, vložena 24. julija 2023 – Evropska komisija/Republika Bolgarija

(Zadeva C-462/23)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnici: N. Nikolova in B Rous Demiri)

Tožena stranka: Republika Bolgarija

Predloga

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Republika Bolgarija s tem, da ni prepovedala trženja naravne mineralne vode in izvirske vode iz istega izvira pod več različnimi imeni, da ni zahtevala, da se na označbah naravnih mineralnih vod in izvirskih vod navede ime izvira in da je dovolila uporabo izraza „izvirska voda“ za vodo, ki ne izpolnjuje pogojev za uporabo izraza „izvirska voda“, ni izpolnila svojih obveznosti iz iz člena 8(2), člena 7(2)(b) in člena 9(4), prvi pododstavek, točka (c), Direktive 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod1 ;

Republiki Bolgariji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Direktiva 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod v členu 8(2) določa pravilo „en izvir – ena označba“, s katerim je prepovedano trženje naravne mineralne vode in izvirske vode iz istega izvira pod več različnimi imeni. Poleg tega morata biti v skladu s členom 7(2)(b) v povezavi s členom 9(4)(c) Direktive na označbah naravnih mineralnih vod in izvirskih vod navedena kraj izkoriščanja izvira in ime izvira.

Bolgarsko pravo pa dovoljuje trženje naravne mineralne vode in izvirske vode iz istega izvira pod več različnimi imeni ter trženje mineralne vode in izvirske vode z enakimi lastnostmi iz istega podzemnega vodnega vira pod različnimi imeni, kar naj bi pomenilo kršitev člena 8(2) Direktive 2009/54/ES. Poleg tega bolgarsko pravo ne zahteva, da mora biti ime izvira v smislu Direktive med obveznimi navedbami na označbi naravne mineralne vode, zaradi česar ni v skladu s členom 7(2)(b) Direktive. Republika Bolgarija prav tako ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 9(4)(b) Direktive, ker nacionalno pravo dovoljuje, da se trži izvirska voda, ki ne izpolnjuje zahtev glede označbe.

Komisija je Republiki Bolgariji 2. julija 2020 poslala uradni opomin. 23. septembra 2021 je Komisija Republiki Bolgariji poslala obrazloženo mnenje. Republika Bolgarija kljub temu še vedno ni sprejela ukrepov za prenos Direktive oziroma teh Komisiji ni sporočila.

____________

1 UL 2009, L 164, str. 45.