Language of document :

2006 m. rugsėjo 1 d. pareikštas ieškinys byloje Erbežnik prieš Europos Parlamentą

(Byla F-106/06)

Proceso kalba: slovėnų

Šalys

Ieškovas: Anže Erbežnik (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato P. Peče

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2006 m. birželio 1 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą Nr. 110029.

Priimti sprendimą, kuriame pripažįstama, jog ieškovas, nuo jo darbo teisininku lingvistu Europos Parlamente pradžios, pagal pirminę ir antrinę ES teisę yra asmuo, turėjęs teisėtus nesantuokinius ryšius su H. (dabar − Erbežnik) ir dėl to turintis teisę gauti iš Europos Parlamento įsikūrimo pašalpą, skiriamą vedusiems pareigūnams, kuri apskaičiuojama pagal šeimos pašalpą.

Nepatenkinus pirmojo reikalavimo, priimti sprendimą, kuriuo Europos Parlamentas, remiantis proporcingumo principu, būtų įpareigotas atsižvelgti į ieškovo šeimos statuso pasikeitimą (jo santuoką) ir vietoj po jo 2005 m. rugpjūčio mėn. santuokos sumokėtos įsikūrimo pašalpos dalies paskirtų jam visą įsikūrimo pašalpą (vedusiems pareigūnams).

Priteisti iš atsakovo sumokėti delspinigius.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Nuo 2003 m. rugsėjo mėn., kai jį Europos Parlamentas įdarbino Slovėnijoje, ir iki šios datos, ieškovas turėjo pastovius nesantuokinius ryšius su savo drauge, 2005 m. rugpjūčio mėnesį tapusią jo žmona. Ieškovas teigia, kad šie santykiai pagal Slovėnijos teisę pripažįstami teisėtais.

Pradėjęs dirbti Europos Parlamente ieškovas paprašė skirti šeimos pašalpą, bet ją skirti buvo atsisakyta remiantis tuo, kad ši pašalpa pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnį skiriama tik vedusiems asmenims ir tos pačios lyties nevedusiems asmenims. 2005 m. gegužės mėn. jis paprašė skirti įsikūrimo pašalpą, kurią sudaro dviejų mėnesių bazinis darbo užmokestis tuo atveju, jeigu pareigūnas turi teisę gauti šeimos pašalpą, o kitais atvejais - vieno mėnesio bazinis darbo užmokestis. Jam, kaip nevedusiam asmeniui, buvo skirta pirmoji įsikūrimo pašalpos dalis (kuri mokama trimis dalimis, sumokant vieną dalį per metus). Po santuokos, jis paprašė skirti vedusiems pareigūnams skiriamos pašalpos dalį, bet buvo atsisakyti ją skirti remiantis tuo, kad jo šeimos statusas pasikeitė pasibaigus bandomajam laikotarpiui.

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas iš esmės remiasi šiais teisės pagrindais:

−    pirma, Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkto ir 1 straipsnio 2 dalies d punkto negaliojimu ir klaidingu atsakovės, administracijos, šių straipsnių aiškinimu pažeidžiant pagrindinius Bendrijos teisės principus, kaip antai laisvą darbuotojų judėjimą, Europos Sąjungos pilietybę ir laisvą asmenų judėjimą, diskriminavimo ir nevienodo požiūrio draudimą, ir nesilaikius pagrindinių žmogaus teisių bei pažeidus proporcingumo principą;

−    antra, klaidingas bandomojo laikotarpio pabaigos datos, kaip galutinio termino mokėti įsikūrimo pašalpą, aiškinimas, nors ji mokama trejus metus.

____________