Language of document :

Tožba, vložena 18. septembra 2006 - Diomede Basili proti Komisiji

(Zadeva F-108/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Tamara Diomede Basili (Bruselj, Belgija) (zastopnika: T. Bontinck in J. Feld, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke tožeče stranke

razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila (KOP), ki je bilo tožeči stranki vročeno 10. novembra 2005;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik Komisije naziva AD 11, je leta 2004 sodelovala v paritetnem odboru za ocenjevanje DG ECFIN in natečajni komisiji COM/PA/04. V svoji tožbi izpodbija svoje KOP, ker naj ne bi upoštevalo mnenja "ad hoc ocenjevalne skupine in predlogov o napredovanju predstavnikov zaposlenih", ki je določeno v členu 6(3)(c) Splošnih določb za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov (SDI). Tožeča stranka se sklicuje na kršitev te določbe SDI poleg tega pa na kršitev člena 43 Kadrovskih predpisov in člena 1 Priloge II h Kadrovskim predpisom.

____________