Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2007 - Basili v. Komise

(Věc F-108/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Zpráva o vývoji služebního postupu - Hodnotící období 2004 - Žaloba na neplatnost - Zástupci zaměstnanců - Stanovisko skupiny ad hoc)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Tamara Diomede Basili (Brusel, Belgie) (zástupci: původně T. Bontinck a J. Feld, advokáti, poté T. Bontinck, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a H. Kraemer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení Zprávy o vývoji služebního postupu oznámené žalobkyni dne 10. listopadu 2005, jelikož nezohledňuje stanovisko "ad hoc skupiny pro hodnocení a návrhy na povýšení zástupců zaměstnanců".

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 261, 28.10.2006, s. 37.