Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 22. novembri 2007. aasta otsus - Dittert versus komisjon

(Kohtuasi F-109/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - Edutamispunktid - Mittetäielik isikutoimik - Eelispunktide väljajätmine elektroonilisest edutamisprogrammist "Sysper 2" - Tehniline vahejuhtum - A* edutamiskomitee - Ülemuste ettepanekul madalama arvu punktide andmine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Daniel Dittert (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus anda hagejale, komisjoni ametnikule, kes jäi eksikombel välja oma peadirektoraadi edutatavate nimekirjadest, tema poolt soovitust madalam ja 2005. aasta ametialase edutamise võimaldamiseks ebapiisav arv eelispunkte.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus, millega D. Dittertile anti 2005. aasta ametialase edutamise võimaldamiseks ebapiisav arv eelispunkte.

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni Informations administratives nr 85-2005 23. novembril 2005 avaldatud otsus, millega kinnitati 2005. aastal edutatud ametnike nimekiri, osas, milles see ei sisalda D. Ditterti nime.

Mõista D. Ditterti kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 281, 18.11.2006, lk 47.