Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 22. januára 2008 - Erbežnik/Parlament

(vec F-106/06)1

Jazyk konania: slovinčina

V nadväznosti na urovnanie sporu zmierom predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 -

2 - Ú. v. EÚ C 281, 18.11.2006, s. 46.