Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 22 januari 2008 - Erbežnik mot Europaparlamentet

(Mål F-106/06)(1)

Rättegångsspråk: slovenska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 281, 18.11.06, s. 46.