Language of document : ECLI:EU:F:2008:2

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

22 päivänä tammikuuta 2008

Asia F-106/06

Anže Erbežnik

vastaan

Euroopan parlamentti

 Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovinto – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Anže Erbežnik, joka vetoaa muuhun lailliseen parisuhteeseen kuin avioliittoon Horvatin kanssa, vaatii kumoamaan parlamentin päätöksen, jolla hänelle myönnetään sen suuruinen asettautumiskorvaus, jonka saavat virkamiehet, joilla ei ole oikeutta kotitalouslisään, ja kyseinen kanne koskee erityisesti mainitun korvauksen ensimmäistä kolmannesta, joka henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 5 artiklan 1 kohdan ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artiklan nojalla ja kantajan vuoden 2005 toukokuussa tekemän maksamista koskevan hakemuksen johdosta on maksettu hänelle parlamentin tässä tarkoituksessa 2.6.2005 tekemän päätöksen perusteella. Kantaja vaatii toissijaisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa parlamentin ottamaan huomioon hänen perheasemansa muuttumisen hänen vuoden 2005 elokuussa solmimansa avioliiton jälkeen maksettujen korvauksen osien osalta.

Ratkaisu: Asia F‑106/06, Erbežnik vastaan parlamentti, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Parlamentti maksaa kantajalle tälle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista 6 000 euron suuruisen summan. Parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 ja 74 artikla)