Language of document : ECLI:EU:F:2008:2

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2008 m. sausio 22 d.

Byla F‑106/06

Anže Erbežnik

prieš

Europos Parlamentą

„Draugiškas ginčo išsprendimas Tarnautojų teismo iniciatyva – Išbraukimas“

Dalykas:         Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo A. Erbežnik, remdamasis savo ir panelės Horvat bendru gyvenimu neįregistravus santuokos, iš esmės prašo panaikinti Parlamento sprendimą skirti jam tokio dydžio įsikūrimo išmoką, kokia numatyta pareigūnams, neturintiems teisės gauti šeimos pašalpą, ir kuriame ypač nurodoma pirmoji šios išmokos dalis, kuri, remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 5 straipsnio 1 dalimi ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsniu bei 2005 m. gegužės mėn. ieškovo pateiktu prašymu sumokėti, jam buvo išmokėta pagal šiuo tikslu 2005 m. birželio 2 d. priimtą Parlamento sprendimą; papildomai ieškovas Tarnautojų teismo prašo įpareigoti Parlamentą išmokos dalių, išmokėtų po 2005 m. rugpjūčio mėn. įvykusios jo santuokos, atžvilgiu įvertinti jo šeimos statuso pasikeitimą.

Sprendimas: Byla Erbežnik prieš Parlamentą (F‑106/06) išbraukiama iš Tarnautojų teismo registro. Parlamentas sumoka ieškovui 6 000 eurų sumą kaip jo patirtų išlaidų atlyginimą. Parlamentas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Draugiškas ginčo išsprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 ir 74 straipsniai)