Language of document :

Beroep ingesteld op 3 augustus 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-85/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om op basis van de nieuwe AUB over te gaan tot berekening van de extra pensioenrechten die vóór indiensttreding zijn verworven

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 27 januari 2012 tot berekening van de extra pensioenrechten die verzoeker uit hoofde van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut vóór zijn indiensttreding bij de Commissie heeft verworven;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht van 2 mei 2012 tegen het besluit tot vaststelling van de extra pensioenrechten die hij vóór zijn indiensttreding in de pensioenregeling van de Unie heeft verworven;

verwijzing van de Commissie in de kosten.