Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. august 2016 – Roest mod Kommissionen

(Sag F-85/12) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1     EUT C 295 af 29.9.2012, s. 35.