Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 29. kolovoza 2016. – Roest protiv Komisije

(predmet F-85/12)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 295, 29. 9. 2012., str. 35