Language of document :

Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2018. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eva Glawischnig-Piesczek kontra Facebook Ireland Limited

(C-18/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Eva Glawischnig-Piesczek

Alperes: Facebook Ireland Limited

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Általánosságban ellentétes-e a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”)1 15. cikkének (1) bekezdésével a jogellenes információkat haladéktalanul el nem távolító tárhelyszolgáltatót terhelő, alábbiakban felsorolt, arra vonatkozó kötelezettségek valamelyike, hogy a tárhelyszolgáltató ne csak az említett, az irányelv 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogellenes információt, hanem más szó szerint azonos információkat is távolítson el

aa) világszerte?

ab) az adott tagállamban?

ac) az adott felhasználó tekintetében világszerte?

ad) az adott felhasználó tekintetében az adott tagállamban?

2)    Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: azonos értelmű információkra is vonatkozik-e mindez?

3)    Azonos értelmű információkra is vonatkozik-e mindez attól kezdődően, hogy az üzemeltető tudomást szerzett e körülményről?

____________

1 HL 2000. L 178., 1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 25. kötet, 399. o.