Language of document :

Kanne 19.2.2009 - Peláez Jimeno v. parlamentti

(Asia F-13/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Josefina Peláez Jimeno (Relegem - Asse, Belgia) (edustaja: asianajaja Casado García-Hirschfeld)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamiskanne nimittävän viranomaisen päätöksestä, jolla kantajan palkkaluokka ja palkkataso koeajalla olevana virkamiehenä on vahvistettu alemmiksi kuin ne olivat hänen ollessaan väliaikaisena toimihenkilönä

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 8.2.2008 tekemä päätös, jolla kantajan palkkaus koeajalla olevana virkamiehenä on vahvistettu uuden ura-alueen AST palkkaluokan 1 palkkatasolle 5 ja joka on pysytetty Euroopan parlamentin pääsihteerin 12.11.2008 tekemällä päätöksellä valituksen hylkäämisestä, on kumottava;

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________