Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 19. februārī - Peláez Jimeno/Parlaments

(lieta F-13/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Josefina Peláez Jimeno, Relegem-Asse (Beļģija) (pārstāvis - M. Casado García-Hirschfeld, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prāvas priekšmets un apraksts:

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar ko prasītāju kā ierēdni uz pārbaudes laiku klasificē zemākā pakāpē un līmenī, nekā līmenis un pakāpe, kuros viņa bija klasificēta kā pagaidu darbiniece.

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 8. februāra klasificēšanas lēmumu, ar ko prasītāja kā ierēdne uz pārbaudes laiku tika klasificēta jaunās "AST" kategorijas 1. pakāpes 5. līmenī, un kas apstiprināts ar Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretāra 2008. gada 12. novembra lēmumu par sūdzības noraidīšanu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________