Language of document :

Tožba, vložena 19. februarja 2009 - Paláez Jimeno proti Parlamentu

(Zadeva F-13/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Josefina Peláez Jimeno (Relegem - Asse, Belgija) (zastopnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI o razvrstitvi tožeče stranke kot uradnika na poskusnem delu v naziv in plačilni razred, ki sta nižja od tistih, v katerih je delala kot začasni uslužbenec.

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPI o razvrstitvi z dne 8. februarja 2008, s katero je bila tožeča stranka kot uradnik na poskusnem delu razvrščena v novo kategorijo "AST" naziv 1, plačilni razred 5, in ki je bila potrjena z odločbo generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 12. novembra 2008 o zavrnitvi pritožbe, naj se razglasi za nično;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________