Language of document :

Tožba, vložena 8. februarja 2009 -Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-11/09)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je tožena stranka zavrnila zahtevo za 100-odstotno povračilo nekaterih stroškov zdravljenja, ki so nastali tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o zavrnitvi dveh zahtev z dne 27. decembra 2007 za povračilo stroškov zdravljenja, ki so nastali tožeči stranki, naj se razglasi za nično;

dopis z dne 16. oktobra 2008 naj se v potrebnem obsegu razglasi za ničnega;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožeči stranki 100-odstotno povrne stroške zdravljenja v znesku 356,18 EUR, oziroma nižji znesek, ki ga bo Sodišče prve stopnje iz tega naslova štelo za pravičnega in primernega, skupaj z 10-odstotnimi letnimi obrestmi od prvega dne po preteku petih mesecev, ko sta bili zahtevi vročeni naslovniku, in z letno revalorizacijo oziroma z odstotkom letnih obresti, revalorizacijo in od dneva, ki jih bo Sodišče prve stopnje štelo za primerne;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________