Language of document :

2009 m. vasario 18 d. pareikštas ieškinys byloje A prieš Komisiją

(Byla F-12/09)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: A (Por Vandras, Prancūzija), atstovaujama advokatų B. Cambier, A. Paternostre

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, prašymas pripažinti Komisiją atsakinga už tam tikrus pažeidimus, kuriuos ji tariamai padarė ieškovės atžvilgiu įgyvendindama Pareigūnų nuostatų 73 straipsnyje nustatytą procedūrą, ir panaikinti keletą sprendimų, susijusių su atsisakymu taikyti ieškovės atžvilgiu Pareigūnų nuostatų 73 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas, jai pateikti visą eilę dokumentų iš jos medicininės bylos ir atlyginti tam tikras jos medicinines išlaidas. Antra, prašymas atlyginti jos tariamai patirtą žalą.

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti Europos Bendrijų Komisiją atsakinga už tam tikrus pažeidimus, kuriuos ji tariamai padarė ieškovės atžvilgiu įgyvendindama Pareigūnų nuostatų 73 straipsnyje nustatytą procedūrą ir Europos Bendrijų pareigūnų "nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo bendrąsias taisykles";

panaikinti 2008 m. balandžio 8 d. ir lapkričio 13 d. Europos Komisijos sprendimus, susijusius su atsisakymu taikyti ieškovei Pareigūnų nuostatų 73 straipsnio 2 dalies b punktą, jai pateikti visą eilę dokumentų iš jos medicininės bylos ir atlyginti tam tikras jos medicinines išvadas;

nurodyti Europos Komisijai nedelsiant išmokėti ieškovei Pareigūnų nuostatų 73 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytą kompensaciją, t. y. 1 422 024 EUR, jai pateikti prašomus dokumentus ir nukentėjusiam asmeniui atlyginti visas medicinines išlaidas, patirtas arba kurios dar bus patirtos ateityje;

nurodyti Europos Komisijai išmokėti ieškovei delspinigius pagal Europos centrinio banko nustatytą pagrindinę palūkanų normą, prie pagal Pareigūnų nuostatų 73 straipsnio 2 dalies b punktą mokėtinos sumos pridedant 2 proc., apskaičiuojamus nuo 2004 m. gruodžio mėn., nes šios datos buvo pripažinta ieškovės ligos profesinė kilmė;

nurodyti Europos Komisijai išmokėti ieškovei, atsižvelgiant į jos teisę gauti visą kompensaciją už padarytą žalą ir papildomai prie pirma nurodytos sumos, 1 949 689 EUR sumą − ši suma atitinka bendros patirtos žalos sumos ir ieškovei mokėtinos kompensacijos pagal Pareigūnų nuostatų 73 straipsnio 2 dalies b punktą skirtumą;

nurodyti Europos Komisijai išmokėti ieškovei 25 000 EUR sumą arba bet kurią kitą sumą, kurią Pirmosios instancijos teismas laikys tinkama neturtinei žalai, kurią ji patyrė dėl daugybės Europos Komisijos tarnybos klaidų ir pažeidimų, padarytų įgyvendinant su ja susijusias medicinines procedūras, atlyginti;

priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________