Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 15. detsembri 2010. aasta otsus - Almeida Campos jt versus nõukogu

(kohtuasi F-14/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2008. aasta edutamine - Keelespetsialistidena töötavate ja üldülesandeid täitvate ametnike teenete võrdlev hindamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Ana Maria Almeida Campos (Brüssel, Belgia) ja teised (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja G. Kimberley)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsused jätta hagejad 2008. aasta edutamise raames palgaastmele AD 12 edutamata ning vajaduse korral otsused edutada sama aasta edutamise raames sellele palgaastmele ametnikud, kelle nimed on toodud 21. aprilli 2008. aasta personaliteates nr 72/08 avaldatud edutatud isikute nimekirjas.

Resolutsioon

Tühistada otsused, millega Euroopa Liidu Nõukogu jättis 2008. aasta edutamise raames palgaastmele AD 12 edutamata A. M. Almeida Campose, Darioli, Morello ja Verstrekeni.

Lükata hagi ülejäänud osas tagasi.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________

1 - ELT C 90, 18.4.2009, lk 40.