Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15.12.2010 - Almeida Campos ym. v. neuvosto

(Asia F-14/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2008 ylennyskierros - Kielipalvelutehtävissä toimivien hallintovirkamiesten ja yleisissä hallintotehtävissä toimivien hallintovirkamiesten ansioiden vertailu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Almeida Campos ym. (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja G. Kimberley)

Oikeudenkäynnin kohde

Niiden nimittävän viranomaisen tekemien päätösten kumoaminen, joilla kantajat jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AD 12 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja tarvittavin osin niiden päätösten kumoaminen, joilla samalla ylennyskierroksella tähän palkkaluokkaan nimitettiin virkamiehet, joiden nimet mainitaan henkilöstötiedotteessa nro 72/08 21.4.2008 julkaistussa ylennettyjen virkamiesten luettelossa

Tuomiolauselma

Päätökset, joilla Euroopan unionin neuvosto jätti ylentämättä henkilöt Almeida Campos, Dariol, Morello ja Verstreken palkkaluokkaan AD 12 vuoden 2008 ylennyskierroksella, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan unionin neuvosto vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 90, 18.4.2009, s. 40.