Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 12. maj 2010 - Peláez Jimeno mod Parlamentet

(Sag F-13/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forudgående klage - klagefrist - for sent indgivet - bevis - tidligere midlertidigt ansat - udnævnelse til tjenestemand - artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten - ligebehandling

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Belgien) (ved avocat M. Casado García-Hirschfeld)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (først ved C. Burgos og K. Zejdová, dernæst ved K. Zejdová og S. Seyr, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at indplacere sagsøgeren som tjenestemand på prøve i en lønklasse og på et løntrin, der er lavere end det, hvori hun var indplaceret som midlertidigt ansat.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Peláez Jimeno betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 90 af 18.4.2009, s. 40.