Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 12. mai 2010. aasta otsus - Peláez Jimeno versus parlament

(Kohtuasi F-13/09)1

(Avalik Teenistus - Ametnikud - Eelnev kaebus - Kaebuse esitamise tähtaeg - Hilinemine - Tõend - Endine ajutine teenistuja - Ametnikuks nimetamine - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 4 - Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Belgia) (esindaja: advokaat Casado García-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: esialgu C. Burgos ja K. Zejdová, hiljem K. Zejdová ja S. Seyr)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus määrata hageja katseajal oleva ametnikuna palgaastmele ja -järku, mis olid madalamad tema palgaastmest ja -järgust ajutise teenistujana.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

2.    Mõista kohtukulud välja Peláez Jimenolt.

____________

1 - ELT C 90, 18.4.2009, lk 40.