Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12.5.2010 - Peláez Jimeno v. parlamentti

(Asia F-13/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Kannetta edeltävä valitus - Valitusaika - Myöhästyminen - Näyttö - Aikaisempi väliaikainen toimihenkilö - Nimittäminen virkamieheksi - Henkilöstösääntöjen XIII liitteen 5 artiklan 4 kohta - Yhdenvertainen kohtelu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Casado García-Hirschfeld)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: aluksi C. Burgos ja K. Zejdová, sittemmin K. Zejdová ja S. Seyr)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla kantajan palkkaluokka ja palkkataso koeajalla olevana virkamiehenä on vahvistettu alemmiksi kuin ne olivat hänen ollessaan väliaikaisena toimihenkilönä, kumoaminen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Peláez Jimeno velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

____________

1 - EUVL C 90, 18.4.2009, s 40.