Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2020. december 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht kontra TB

(C-646/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: TB

További felek: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az eljáró bíróság a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: „Brüsszel IIa” rendelet) 1. cikke (1) bekezdése a) pontjának, 2. cikke 4. pontjának, 21. cikke (1) bekezdésének és 46. cikkének értelmezése végett a következő kérdéseket terjeszti elő:

Házasság felbontásáról szóló, a „Brüsszel IIa” rendelet értelmében vett határozatnak minősül-e a házasságnak a 2014. szeptember 12-i 132. sz. olasz törvényerejű rendelet (Decreto Legge) (132/2014. sz. törvényerejű rendelet) 12. cikke alapján történő megszüntetése?

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén: A „Brüsszel IIa” rendelet közokiratokra és egyezségekre vonatkozó 46. cikkében foglalt szabályozásnak megfelelően kell-e kezelni a házasságnak a 2014. szeptember 12-i 132. sz. olasz törvényerejű rendelet (Decreto Legge) (132/2014. sz. törvényerejű rendelet) 12. cikke alapján történő megszüntetését?

____________

1 A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.; helyesbítések: HL 2013. L 82., 63. o.; HL 2018. L 33., 5. o.).