Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) den 1. december 2020 – XG mod Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sag C-647/20)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: XG

Sagsøgt: Autoridade Tributária e Aduaneira

Præjudicielt spørgsmål

Kan de avancer, der er opstået som følge af en ejendomstransaktion, der består i salg af fast ejendom erhvervet af en portugisisk statsborger, der ikke er hjemmehørende i Den Europæiske Union, i henhold til bestemmelserne i artikel 65, stk. 1, litra a), TEUF underlægges en diskriminerende beskatningsordning, der er mere byrdefuld end den ordning, der gælder for hjemmehørende personer, som indrømmes en nedsættelse på 50% af den avance, der danner grundlag for beregningen af indkomstskatten?

____________