Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) la 1 decembrie 2020 – XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Cauza C-647/20)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Părțile din procedura principală

Recurentă: XG

Intimată: Autoridade Tributária e Aduaneira

Întrebarea preliminară

Plusvalorile rezultate în urma unei operațiuni imobiliare constând în vânzarea unui bun imobil dobândit de un resortisant portughez care nu are reședința în Uniunea Europeană pot fi supuse unui regim de impozitare discriminatoriu, mai oneros, comparativ cu cel aplicat resortisanților, care beneficiază de o reducere cu 50 % a valorii plusvalorilor care servește drept bază pentru calculul impozitului pe venit, în temeiul articolului 65 alineatul (1) litera (a) TFUE?

____________