Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Itálie) dne 27. listopadu 2020 – Caruter s.r.l. v. S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

(Věc C-642/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: Caruter s.r.l.

Odpůrci: S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Předběžná otázka

Brání článek 63 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24 1 ze dne 26. února 2014 týkající se institutu využití schopností třetích osob, spolu se zásadami svobody usazování a volného pohybu služeb, uvedenými v článcích 49 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), uplatnění italské vnitrostátní právní úpravy v oblasti „kritérií výběru a doplnění či poskytnutí vysvětlení“, která je obsažena v čl. 83 odst. 8 předposlední větě zákoníku veřejných zakázek, který je uveden v legislativním nařízení č. 50 ze dne 18. dubna 2016, v tom smyslu, že v případě uplatnění institutu využití schopností třetích osob (na základě článku 89 zákoníku veřejných zakázek, který je uveden v legislativním nařízení č. 50 ze dne 18. dubna 2016) musí zmocněnkyně v každém případě splňovat požadavky a uskutečnit plnění ve větší míře?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. 2014, L 94, s. 65).