Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Veszprémi Törvényszék (Madžarska) 30. novembra 2020 – ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zadeva C-643/20)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Veszprémi Törvényszék

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 90(1) in (2) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: Direktiva o DDV)1 zlasti glede na sodbo [z dne 23. novembra 2017, Di Maura (C-246/16)],2 sklep [z dne 29. januarja 2020, Porr Építési Kft. (C-292/19),]3 ter temeljni načeli učinkovitosti prava Unije in enakovrednosti razlagati tako, da države članice za začetek roka za zastaranje zahtevka za vračilo DDV od dokončno neizterljivih terjatev ne morejo določiti zgodnejšega trenutka, kot v katerem je terjatev, ki je podlaga za vračilo DDV, postala neizterljiva?

2.    Ali je treba člen 90(1) in (2) Direktive in člen 273 Direktive o DDV, zlasti glede na sodbo [z dne 23. novembra 2017, Di Maura (C-246/16)], sklep [z dne 29. januarja 2020, Porr Építési Kft. (C-292/19),] ter temeljna načela učinkovitosti prava Unije, enakovrednosti in davčne nevtralnosti razlagati tako, da nasprotujeta praksi organov države članice, ki so odgovorni za uporaba prava, v skladu s katero organ države članice, odgovoren za uporaba prava, v okviru vračila DDV od dokončno neizterljivih terjatev možnosti vračila DDV ne pogojuje le s tem, da se terjatev, ki je podlaga za ta davek, uveljavlja v postopku likvidacije, ampak tudi z izvedbo drugih aktov za izterjavo teh terjatev?

3.    Ali je treba člen 90(1) in (2) Direktive in člen 273 Direktive o DDV, zlasti glede na sodbo [z dne 23. novembra 2017, Di Maura (C-246/16)], sklep [z dne 29. januarja 2020, Porr Építési Kft. (C-292/19),] ter temeljna načela učinkovitosti prava Unije, enakovrednosti in davčne nevtralnosti razlagati tako, da nasprotujeta praksi organov države članice, ki so odgovorni za uporaba prava, v skladu s katero mora družba, ki opravlja storitev, v primeru neplačila takoj prenehati z opravljanjem storitve, ker če tega ne stori in storitev opravlja še naprej, kljub poznejši neizterljivosti terjatve ne bo mogla zahtevati vračila DDV od dokončno neizterljivih terjatev?

4.    Ali je treba člen 90(1) in (2) Direktive in člen 273 Direktive o DDV ter člene od 15 do 17 Listine o temeljnih pravicah zlasti glede na sodbo [z dne 23. novembra 2017, Di Maura (C-246/16)], sklep [z dne 29. januarja 2020, Porr Építési Kft. (C-292/19),] ter temeljna načela učinkovitosti prava Unije, enakovrednosti in davčne nevtralnosti razlagati tako, da je organ države članice, odgovoren za uporaba prava, zahteve, navedene v vprašanjih za predhodno odločanje od drugega do četrtega, določil brez kakršne koli pravne podlage po sprejetju sodbe v zadevi Porr Építési Kft. (C-292/19), in da ti pogoji za davčne zavezance niso bili očitni, preden so terjatve postale dokončno neizterljive?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.

2 ECLI:EU:C:2017:887

3 ECLI:EU:C:2019:901