Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 10. ožujka 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Westminster Magistrates’ Court - Ujedinjena Kraljevina) – Izvršenje europskog uhidbenog naloga izdanog protiv PI

(predmet C-648/20 PPU)1

„Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski uhidbeni nalog – Okvirna odluka 2002/584/PUP – Članak 8. stavak 1. točka (c) – Europski uhidbeni nalog koji je izdalo državno odvjetništvo države članice radi kaznenog progona na temelju naloga za oduzimanje slobode koji je izdalo isto tijelo – Nepostojanje sudskog nadzora prije predaje tražene osobe – Posljedice – Djelotvorna sudska zaštita – Članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima”

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Westminster Magistrates’ Court

Stranke glavnog postupka

PI

Izreka

Članak 8. stavak 1. točku (c) Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009., u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i sudskom praksom Suda, treba tumačiti na način da zahtjevi djelotvorne sudske zaštite, koja mora biti zajamčena osobi protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog radi kaznenog progona, nisu ispunjeni kada je i europski uhidbeni nalog i sudsku odluku na koju se on nadovezuje izdao državni odvjetnik koji se može okvalificirati kao „pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog” u smislu članka 6. stavka 1. te okvirne odluke, ali u odnosu na spomenute odluke nije predviđena mogućnost sudskog nadzora u državi članici izdavanja, prije nego što država članica izvršenja preda traženu osobu.

____________

1 SL C 62, 22. 2. 2021.