Language of document :

Žalba koju je 26. studenoga 2020. podnio CEDC International sp. z o.o. protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 23. rujna 2020. u predmetu T-796/16, CEDC International/EUIPO – Underberg

(predmet C-639/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: CEDC International sp. z o.o. (zastupnik: M. Fijałkowski, radca prawny)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Underberg AG

Rješenjem od 23. ožujka 2021. Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je utvrdio da žalba nije dopuštena i da CEDC International sp. z o.o. snosi vlastite troškove.

____________