Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 4.6.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Bonn – Saksa) – Thomas Leonhard v. DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

(asia C-301/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 2002/65/EY – Etäsopimuksena tehty luottosopimus – Peruuttamisoikeus – Seuraukset – 7 artiklan 4 kohta – Saatujen suoritusten palauttaminen – Korvauksen maksaminen sen perusteella, että rahat ovat olleet käytettävissä – Palvelujen tarjoajan velvollisuus – Velvollisuus ei kata tällaista korvausta)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Bonn

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Thomas Leonhard

Vastaaja: DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

Tuomiolauselma

Kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta 23.9.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/65/EY 7 artiklan 4 kohtaa on tulkittava siten, että silloin, kun kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan palvelujen tarjoajan kanssa etäsopimuksena tekemänsä luottosopimuksen osalta, kuluttajalla on oikeus – tämän vaikuttamatta niihin maksuihin, jotka hänen on itse suoritettava palvelujen tarjoajalle kyseisen direktiivin 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa asetettujen edellytysten mukaisesti – saada palvelujen tarjoajalta takaisin kyseisen sopimuksen mukaisesti maksamansa lainapääoman lyhennykset ja korot, mutta ei korvausta siitä, että kyseiset lainapääoman lyhennykset ja korot ovat olleet palvelujen tarjoajan käytettävissä.

____________

1 EUVL C 285, 13.8.2018.