Language of document :

Presuda Suda (šesto vijeće) od 4. lipnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Bonn - Njemačka) – Thomas Leonhard protiv DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

(predmet C-301/18)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita potrošača – Direktiva 2002/65/EZ – Ugovor o kreditu sklopljen na daljinu – Pravo odustajanja – Posljedice – Članak 7. stavak 4. – Povrat primljenih činidbi – Plaćanje naknade za korištenje – Dobavljačeva obveza – Isključenost)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Bonn

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Thomas Leonhard

Tuženik: DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

Izreka

Članak 7. stavak 4. Direktive 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2002. o trgovanju na daljinu financijskim uslugama koje su namijenjene potrošačima i o izmjeni Direktive Vijeća 90/619/EEZ i direktiva 97/7/EZ i 98/27/EZ treba tumačiti na način da, kada potrošač izvršava svoje pravo odustajanja u pogledu ugovora o kreditu sklopljenog na daljinu s dobavljačem, taj potrošač ima pravo da od tog dobavljača – ovisno o iznosima koje mu je sâm dužan isplatiti, pod uvjetima iz članka 7. stavaka 1. i 3. te direktive – dobije povrat glavnice i kamata koje je platio na temelju tog ugovora, ali ne i naknadu za korištenje te glavnice i tih kamata.

____________

1 SL C 285, 13. 8. 2018.