Language of document :

A Københavns Byret (Dánia) által 2021. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Orion Corporation kontra Lægemiddelstyrelsen

(C-165/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Københavns Byret

Az alapeljárás felei

Felperes: Orion Corporation

Alperes: Lægemiddelstyrelsen

Beavatkozó: Teva Danmark A/S

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 726/2004 rendelet1 12. cikkének (2) bekezdése (korábban a 2309/1993 rendelet2 12. cikkének (2) bekezdése) és a kérelmezőknek szóló uniós bizottsági közlemény 2. fejezetének 2.3. szakasza fényében tekinthető e a 2001/83 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett referencia gyógyszernek és ezért szolgálhat e a 2001/83 irányelv3 6. cikkének (1) bekezdése szerinti átfogó forgalombahozatali engedély alapjául a jelen ügyben szóban forgó Precedexhez hasonló olyan gyógyszer, amely valamely tagállamban annak nemzeti jogszabályai alapján a tagállam Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően, azonban azt követően kapott forgalombahozatali engedélyt, hogy a gyógyszer a 2309/1993 rendelet alapján azonos klinikai alapon kedvezőtlen értékelést kapott a CPMP től (jelenleg CHMP), olyan helyzetben, amikor a nemzeti forgalombahozatali engedélyt a tagállam Európai Unióhoz való csatlakozását követően nem aktualizálták új klinikai dokumentációval vagy kapcsolódó szakértői jelentéssel?

Tekinthető-e a 2001/83 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett referencia-gyógyszernek és ezért szolgálhat-e a 2001/83 irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerinti átfogó forgalombahozatali engedély alapjául a jelen ügyben szóban forgó Precedexhez hasonló olyan gyógyszer, amelyet valamely tagállamban annak nemzeti jogszabályai alapján a tagállam Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően anélkül engedélyeztek, hogy a tagállam illetékes hatósága az European Drug Master File eljárás (jelenleg Active Substance Master File eljárás) keretében hozzáfért volna a hatóanyag-törzsadatok korlátozott hozzáférésű részéhez, olyan helyzetben, amikor a nemzeti forgalombahozatali engedélyt a tagállam Európai Unióhoz való csatlakozását követően nem aktualizálták a hatóanyag-törzsadatok korlátozott hozzáférésű részével?

Jelentőséggel bír-e az 1. vagy 2. kérdésre adott válasz szempontjából az a tény, hogy az érintett nemzeti forgalombahozatali engedély nem szolgálhat a 2001/83 irányelv 28. cikke szerinti kölcsönös elismerés alapjául?

Jogosult-e vagy köteles-e a referencia tagállam vagy az érintett tagállam illetékes nemzeti hatósága a 2001/83 irányelv 28. cikke szerinti, generikus gyógyszerre vonatkozó decentralizált eljárás keretében az 1. és/vagy 2. kérdésben leírt körülmények között megtagadni valamely gyógyszer referencia-gyógyszerként történő felhasználását, ha a szóban forgó gyógyszert egy másik tagállamban annak az Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően engedélyezték?

Befolyásolja-e a 4. kérdésre adott választ az a tény, hogy valamely referencia-tagállam vagy érintett tagállam illetékes nemzeti hatósága rendelkezett olyan információkkal, amelyek igazolják, hogy a szóban forgó gyógyszert a CPMP a 2309/1993 rendelet alapján kedvezőtlenül értékelte azt megelőzően, hogy e gyógyszert egy másik tagállamban annak Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően engedélyezték volna?

____________

1     Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 3-i európai parlamenti és tanácsi 726/2004/EK rendelet (HL 2004. L 136., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 34. kötet, 229. o.)

2     Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség létrehozásáról szóló, 1993. július 22-i 2309/93/EGK tanácsi rendelet (HL 1993. L 214., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 12. kötet, 151. o.).

3     Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 69. o.)