Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sofiyski rayonen sad (Βουλγαρία) στις 15 Μαρτίου 2021 – Profi Credit Bulgaria κατά T.I.T.

(Υπόθεση C-170/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Sofiyski rayonen sad

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτούσα: Profi Credit Bulgaria

Καθού: T.I.T.

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ1 την έννοια ότι, στο πλαίσιο ένδικης διαδικασίας κατά την οποία ο οφειλέτης δεν συμμετέχει μέχρι την έκδοση της διαταγής πληρωμής, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αυτεπαγγέλτως τον καταχρηστικό χαρακτήρα συμβατικής ρήτρας και να μη την εφαρμόσει εάν εγείρονται υπόνοιες για ύπαρξη καταχρηστικότητας;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: Οφείλει το εθνικό δικαστήριο να απορρίψει στο σύνολό της αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής που υπεβλήθη ενώπιόν του, όταν ένα μέρος της προβαλλόμενης αξίωσης στηρίζεται σε καταχρηστική συμβατική ρήτρα η οποία συντελεί στον καθορισμό του συνολικού ύψους αυτής;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα και αρνητικής στο δεύτερο: Οφείλει το εθνικό δικαστήριο να απορρίψει την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής ως προς εκείνο το μέρος της αξίωσης το οποίο στηρίζεται στην καταχρηστική ρήτρα;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο τρίτο ερώτημα: Οφείλει το δικαστήριο –και, εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις– να λάβει αυτεπαγγέλτως υπόψη τις επιπτώσεις του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας όταν έχει υπόψη του καταβολές που έλαβαν χώρα βάσει αυτής, καταλογίζοντας, μεταξύ άλλων, τις ανωτέρω καταβολές σε άλλες εκκρεμείς οφειλές που απορρέουν από τη σύμβαση;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο τέταρτο ερώτημα: Οφείλει το εθνικό δικαστήριο να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις ιεραρχικά ανώτερου δικαστηρίου, οι οποίες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο δεσμεύουν το δικαστήριο του κατώτερου βαθμού δικαιοδοσίας, όταν οι εν λόγω υποδείξεις δεν λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις του καταχρηστικού χαρακτήρα μιας ρήτρας;

____________

1 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ 1993, L 95, σ. 29).