Language of document :

Žalba koju je 19. studenoga 2020. podnio International Management Group (IMG) protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 9. rujna 2020. u predmetu T-381/15 RENV, IMG/Komisija

(predmet C-620/20 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: International Management Group (IMG) (zastupnici: L. Levi, J.-Y. de Cara, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 9. rujna 2020. u predmetu T-381/15/RENV;

posljedično, usvoji žaliteljeve izmijenjene zahtjeve istaknute u prvostupanjskom postupku i prema tome:

naloži tuženiku naknadu imovinske i neimovinske štete kako je izmijenjena u njegovim primjedbama nakon vraćanja predmeta T-381/15 RENV na ponovno odlučivanje;

naloži tuženiku snošenje svih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj svoju žalbu temelji na sljedećim žalbenim razlozima:

a. Nezakonitost postupanja Komisije

1) Povreda presude Suda od 31. siječnja 2019., International Management Group/Komisija (C‑183/17 P i C‑184/17 P);

2) U pobijanoj presudi pogrešno je protumačen pojam međunarodne organizacije definiran financijskim propisima: povreda međunarodnog priznanja; povreda hijerarhije propisa; povreda ranije navedene presude Suda od 31. siječnja 2019. i financijskih propisa;

3) Povreda načela dobre uprave;

4) U pobijanoj presudi pogrešno je protumačen pojam dovoljno ozbiljne povrede pravnog pravila kojim se dodjeljuju prava pojedincima.

b. Šteta

1) U vezi sa zahtjevima iz točke 40. prve do treće alineje pobijane presude: povreda načela nenovčane naknade štete; povreda obveze obrazlaganja suda; povreda uvjeta dopuštenosti; povreda članka 76. točke (e) i članka 84. stavka 1. Poslovnika Općeg suda;

2) U vezi sa zahtjevima iz točke 40. četvrte alineje pobijane presude: povreda obveze obrazlaganja suda; povreda članka 76. točke (e) i članka 84. stavka 1. Poslovnika Općeg suda;

3) U vezi s neimovinskom štetom: povreda načela nenovčane naknade štete; povreda obveze obrazlaganja suda; povreda članka 76. točke (e) i članka 84. stavka 1. Poslovnika Općeg suda; povreda neograničene nadležnosti suda.

____________