Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-381/15. RENV. sz., IMG kontra Bizottság ügyben 2020. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az International Management Group (IMG) által 2020. november 19-én benyújtott fellebbezés

(C-620/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: International Management Group (IMG) (képviselő: L. Levi, J.-Y. de Cara ügyvédek)

A mási fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-381/15. RENV. sz. ügyben 2020. szeptember 9-én hozott ítéletét,

következésképpen adjon helyt a fellebbező felülvizsgált elsőfokú kérelmeinek, és így:

kötelezze az alperest a T-381/15. RENV. sz. ügyben visszautalást követően előterjesztett észrevételeiben kiigazított vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére;

kötelezze az alperest a teljes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező a következő jogalapokra hivatkozik:

A Bizottság jogellenes magatartásáról

A Bíróság 2019. január 31-i International Management Group kontra Bizottság ítéletének (C-183/17 P és C-184/17 P) megsértése;

A meghozott ítélet figyelmen kívül hagyja a nemzetközi szervezetnek a pénzügyi szabályzatok által előírt fogalmát; a nemzetközi elismerés megsértése; a jogszabályi hierarchia megsértése; a Bíróság fent hivatkozott 2019. január 31-i ítélete és a pénzügyi szabályzatok megsértése;

A megfelelő ügyintézés elvének megsértése;

A meghozott ítélet figyelmen kívül hagyta a magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértésének fogalmát.

A kárról

Ami a meghozott ítélet 40. pontjának első-harmadik francia bekezdésében szereplő kérelmeket illeti: a természetbeni kártérítés elvének megsértése; a bíróságot terhelő indokolási kötelezettség megsértése; az elfogadhatósági feltételek megsértése; a Törvényszék eljárási szabályzata 76. cikke e) pontjának és 84. cikke (1) bekezdésének megsértése;

Ami a meghozott ítélet 40. pontjának negyedik francia bekezdésében szereplő kérelmeket illeti: a bíróságot terhelő indokolási kötelezettség megsértése; a Törvényszék eljárási szabályzata 76. cikke e) pontjának és 84. cikke (1) bekezdésének megsértése;

Ami a nem vagyoni kárt illeti: a természetbeni kártérítés elvének megsértése; a bíróságot terhelő indokolási kötelezettség megsértése; a Törvényszék eljárási szabályzata 76. cikke e) pontjának és 84. cikke (1) bekezdésének megsértése; a bíróság korlátlan felülvizsgálati jogkörének megsértése.

____________