Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba (Espanja) on esittänyt 19.11.2020 – ZU ja TV v. Ryanair Ltd

(asia C-618/20)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba

Pääasian asianosaiset

Kantajat: ZU ja TV

Vastaaja: Ryanair Ltd

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko asetuksen N:o 261/20041 [3] artiklan 5 kohdassa tarkoitettuna lennosta vastaavana lentoliikenteen harjoittajana pitää lentoyhtiötä, joka myy omalla verkkosivustollaan toisen lentoyhtiön reittitunnuksella merkittyjä lentolippuja, näiden tiettyjen myytyjen ja toisen yhtiön suorittamien lentojen osalta?

Voidaanko asetuksen N:o 261/2004 [3] artiklan 5 kohdassa tarkoitettuna lennosta vastaavana lentoliikenteen harjoittajana pitää lentoyhtiötä, joka myy omalla verkkosivustollaan toisen lentoyhtiön reittitunnuksella merkittyjä lentolippuja, näiden tiettyjen myytyjen ja toisen yhtiön suorittamien lentojen osalta, jos tämä lennon suorittava toinen yhtiö kuuluu lennon myyvän yhtiön konserniin?

Voidaanko Montrealin sopimuksen 45 artiklassa tarkoitettu sopimuksen tehneen rahdinkuljettajan käsite rinnastaa asetuksen N:o 261/2004 [3] artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan käsitteeseen?

Voidaanko asetuksen N:o 261/2004 [3] artiklan 5 kohdassa tarkoitettu lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan käsite rinnastaa Montrealin yleissopimuksen 45 artiklassa tarkoitetun tosiasiallisen rahdinkuljettajan käsitteeseen?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).