Language of document :

A Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Spanyolország) által 2020. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KM kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(C-625/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona

Az alapeljárás felei

Felperes: KM

Alperes: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e – a nemeknek a spanyol szociális biztonsági rendszer különböző rendszereiben fennálló összetételére tekintettel – a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelv1 4. cikkében, valamint a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott szöveg)2 5. cikkében foglalt uniós szabályozással – azáltal, hogy a férfiak és nők közötti, nemen és társadalmi nemem alapuló közvetett hátrányos megkülönböztetést idézhet elő – az LGSS 163. cikkének 1. pontjában foglalt, az ellátások összeegyeztethetőségéről szóló spanyol szabályozás, amely kizárja két, ugyanazon rendszeren belül nyújtott, tartós és teljes rokkantság esetén járó ellátás összeegyeztethetőségét, miközben azt elismeri abban az esetben, ha azokat különböző rendszerekben nyújtják, annak ellenére, hogy azokat minden esetben független járulékfizetések alapján szerezték, figyelemmel a nemek megoszlására a különböző spanyol szociális biztonsági rendszerekben?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Ellentétes lehet-e a spanyol szabályozás a fent hivatkozott uniós szabályozással abban az esetben, ha a két ellátás esetében az ellátásra való jogosultság alapját különböző egészségkárosodások képezik?

____________

1     HL 1979. L 6., 24. o.

2     HL 2006. L 204., 23. o.