Language of document :

Valitus, jonka Arkadiusz Kaminski on tehnyt 23.11.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-677/19, Polfarmex v. EUIPO, 23.9.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-626/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Arkadiusz Kaminski (edustajat: E. Pijewska, M. Mazurek ja W. Trybowski, radcowie prawni)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Polfarmex S.A

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 28.1.2021 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt Arkadiusz Kaminskin vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________