Language of document :

2020 m. lapkričio 23 d. Arkadiusz Kaminski pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-677/19, Polfarmex / EUIPO – Kaminski

(Byla C-626/20 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Arkadiusz Kaminski, atstovaujamas radcowie prawni E. Pijewska, M. Mazurek, W. Trybowski

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Polfarmex S.A

2021 m. sausio 28 d. nutartimi Teisingumo Teismas (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nusprendė, kad apeliacinis skundas nepriimamas, o Arkadiusz Kaminski padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________