Language of document :

Жалба, подадена на 12 ноември 2020 г. от Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre, Center for Independent Living Association срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 2 септември 2020 г. по дело T-613/19, ENIL Brussels Office и др./Комисия

(Дело C-622/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre, Center for Independent Living Association (представители: B. Van Vooren, advocaat, P. Bogaert, advocaat, L. Gorywoda, adwokat)

Други страни в производството: Европейска комисия и European Network on Independent Living Brussels Office (ENIL Brussels Office)

С определение от 15 април 2021 г. Съдът (девети състав) отхвърля жалбата като явно неоснователна и осъжда жалбоподателите да понесат направените от тях съдебни разноски.

____________