Language of document :

Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre and Center for Independent Living Associationi 12. novembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 2. septembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-613/19: ENIL Brussels Office jt versus komisjon

(kohtuasi C-622/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre and Center for Independent Living Association (esindaja: advocaat B. Van Vooren, advocaat P. Bogaert ja adwokat L. Gorywoda)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon ja European Network on Independent Living Brussels Office (ENIL Brussels Office)

Euroopa Kohus (üheksas koda) jättis 15. aprilli 2021. aasta kohtumäärusega apellatsioonkaebuse ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata ja jättis apellantide kohtukulud nende endi kanda.

____________