Language of document :

Cour administrative (Luxemburg) által 2012. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga és Labinot Ymeraga kontra Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(C-87/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour administrative

Az alapeljárás felei

Felperesek: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga és Labinot Ymeraga

Alperes: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az EUMSZ 20. cikkben foglalt uniós polgárság és az ahhoz kapcsolódó, az állampolgársága szerinti országban való tartózkodási jog az Alapjogi Chartában, többek között és adott esetben a 20., 21., 24., 33. és 34. cikkben előírt jogokkal, garanciákkal és kötelezettségekkel együttesen milyen mértékben biztosít jogot az uniós polgár számára az olyan családegyesítésre, amelynek keretében abban a tartózkodási országában, amelynek állampolgára, saját maga körül kívánja egyesíteni apját, anyját és két testvérét, akik valamennyien harmadik ország állampolgárai, amennyiben a családegyesítő nem él a szabad mozgás jogával, és nem tartózkodik az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban?

____________