Language of document :

A Bíróság (második tanács) 2013. május 8-i ítélete (a Cour administrative [Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga kontra Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

(C-87/12. sz. ügy)1

(Uniós polgárság – EUMSZ 20. cikk – Azon uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjainak a tartózkodási joga, aki nem gyakorolja a szabad mozgáshoz való jogát – Alapvető jogok)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour administrative

Az alapeljárás felei

Felperesek: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Alperes: Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cour administrative – Az EUMSZ 20. cikk és az Alapjogi Charta 20., 21., 24., 33. és 34. cikkének értelmezése – Uniós polgárság – Harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagokkal való családegyesítéshez való jog olyan uniós polgár esetében, aki nem él a szabad mozgás jogával, és nem tartózkodik az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban

Rendelkező rész

Az EUMSZ 20. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, hogy valamely tagállam megtagadja egy harmadik ország állampolgára számára a területén való tartózkodást, annak ellenére, hogy ezen állampolgár olyan családtagjával kíván együtt élni, aki e tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós állampolgár, aki rendelkezik e tagállam állampolgárságával, és aki uniós állampolgárként sosem gyakorolta a szabad mozgáshoz való jogát, amennyiben ez a megtagadás nem fosztja meg az érintett uniós polgárt az uniós polgári jogállással összefüggő jogok lényegének tényleges élvezetétől.

____________

1 HL C 138., 2012.5.12.