Language of document :

2013 m. gegužės 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Cour administrative (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga prieš Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Byla C-87/12)1

(Sąjungos pilietybė – SESV 20 straipsnis – Sąjungos piliečio, kuris nesinaudojo teise laisvai judėti, šeimos narių, trečiųjų valstybių piliečių, teisė gyventi šalyje – Pagrindinės teisės)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour administrative

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Atsakovas: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Cour administrative – SESV 20 straipsnio ir Pagrindinių teisių chartijos 20, 21, 24, 33 ir 34 straipsnių aiškinimas – Sąjungos pilietybė – Sąjungos piliečio teisė susijungti su savo šeimos nariais, kurie yra trečiosios valstybės piliečiai, jei jis faktiškai nėra pasinaudojęs teise laisvai judėti ir gyventi ne savo pilietybės valstybėje narėje

Rezoliucinė dalis

SESV 20 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo valstybei narei nedraudžiama neleisti trečiosios valstybės piliečiui gyventi jos teritorijoje, nors jis siekia gyventi kartu su savo šeimos nariu, kuris yra Europos Sąjungos pilietis, gyvenantis šioje savo pilietybės valstybėje narėje ir niekada nepasinaudojęs teise laisvai judėti kaip Sąjungos pilietis, jei šiuo atsisakymu iš atitinkamo Sąjungos piliečio neatimama galimybė iš tikrųjų naudotis tuo, kas sudaro Sąjungos piliečio statusu suteikiamų teisių esmę.

____________

1 OL C 138, 2012 5 12.