Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 mai 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour administrative - Luxemburg) – Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Cauza C-87/12)1

(Cetățenia Uniunii – Articolul 20 TFUE – Drept de ședere al resortisanților unor țări terțe, membri ai familiei unui cetățean al Uniunii care nu și-a exercitat dreptul la liberă circulație – Drepturi fundamentale)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour administrative

Părțile din procedura principală

Reclamanţi: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Pârât: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Cour administrative - Interpretarea articolului 20 TFUE şi a articolelor 20, 21, 24, 33 şi 34 din Carta drepturilor fundamentale - Cetăţenia Uniunii - Dreptul la reîntregirea familiei pentru cetăţeanul european, în favoarea membrilor familiei sale, resortisanți ai unei țări terțe, în cazul neexercitării efective a libertăţii de circulație și a dreptului de ședere în alt stat membru decât cel a cărui cetățenie o are

Dispozitivul

Articolul 20 TFUE trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca un stat membru să refuze unui resortisant al unei țări terțe șederea pe teritoriul său atunci când acest resortisant urmărește să locuiască cu un membru al familiei sale care este cetățean al Uniunii Europene cu domiciliul în acest stat membru, a cărui cetățenie o deține, și care nu și-a exercitat niciodată dreptul la liberă circulație în calitate de cetățean al Uniunii, în măsura în care un astfel de refuz nu implică, pentru cetățeanul Uniunii în cauză, privarea de beneficiul efectiv al esenței drepturilor conferite de statutul de cetățean al Uniunii.

____________

1     JO C 138, 12.5.2012.