Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 - Α κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-12/09) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Επαγγελματική νόσος - Σχέσεις μεταξύ των διαδικασιών των άρθρων 73 και 78 του ΚΥΚ - Προσωρινή αποζημίωση - Επιστροφή ιατρικών δαπανών - Πρόσβαση στον ατομικό φάκελο)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-Ενάγων: Α (P., Γαλλία) (εκπρόσωποι: B. Cambier και A. Paternostre, δικηγόροι)

Καθής-Εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και J. Baquero Cruz)

Αντικείμενο

Αφενός, αίτημα αναγνωρίσεως ότι η Επιτροπή υπέχει ευθύνη για ορισμένα πταίσματα που διέπραξε κατά του προσφεύγοντος, στο πλαίσιο της διαδικασίας που κινήθηκε βάσει του άρθρου 73 του ΚΥΚ, καθώς και αίτημα ακυρώσεως διαφόρων αποφάσεων περί αρνήσεως εφαρμογής στον προσφεύγοντα των διατάξεων του άρθρου 73, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του ΚΥΚ, κοινοποιήσεως σε αυτόν μιας σειράς εγγράφων του ιατρικού του φακέλου και επιστροφής σε αυτόν ορισμένων ιατρικών εξόδων - Αφετέρου, αγωγή με την οποία ζητείται η αποκατάσταση της ζημίας την οποία φέρεται ότι υπέστη ο προσφεύγων

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή.

Καταδικάζει τον προσφεύγοντα-ενάγοντα στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________

1 - EE C 113 της 16.5.2009, σ. 45.