Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.9.2011 - A v. komissio

(Asia F-12/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ammattitauti - Henkilöstösääntöjen 73 ja 78 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen suhde - Ennakkokorvaus - Sairauskulujen korvaaminen - Oikeus tutustua henkilökohtaisiin asiakirjoihin)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: A (P., Ranska) (edustajat: asianajajat B. Cambier ja A. Paternostre)

Vastaaja: komissio (asiamiehet: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus siitä, että komission todetaan olevan vastuussa tietyistä väitetyistä kantajaan kohdistuvista henkilöstösääntöjen 73 artiklaan perustuvan menettelyn yhteydessä tapahtuneista virheistä, sekä useiden sellaisten päätösten kumoaminen, joilla on kieltäydytty soveltamasta kantajaan henkilöstösääntöjen 73 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännöksiä, antamasta hänelle useita hänen potilastietoihinsa kuuluvia asiakirjoja ja korvaamasta hänelle tiettyjä sairauskuluja, toisaalta väitettyjen vahinkojen korvaamista koskeva vaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 113, 16.5.2009, s. 45.