Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 september 2011 - A mot kommissionen

(Mål F-12/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Yrkessjukdom - Förhållandet mellan de förfaranden som föreskrivs i artiklarna 73 och 78 i tjänsteföreskrifterna - Provisorisk ersättning - Ersättning för sjukvårdskostnader - Tillgång till personalakt)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: A (P., Frankrike) (ombud: advokaterna B. Cambier och A. Paternostre)

Svarande: Kommissionen (ombud: J. Currall och J. Baquero Cruz)

Saken

Dels yrkande om att kommissionen ska förklaras ansvarig för vissa fel som påstås ha begåtts mot sökanden inom ramen för det förfarande som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna samt om ogiltigförklaring av flera beslut att, med avseende på sökanden, inte tillämpa bestämmelserna i artikel 73.2 b i tjänsteföreskrifterna, inte utge en rad handlingar i den sistnämndes läkarjournal och inte ersätta vissa utgifter för läkarvård. Dels yrkande om ersättning för den skada som sökanden påstås ha lidit.

Domslut

Talan ogillas.

Sökanden förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 113, 16.5.2009, s.45.