Language of document :

Žaloba podaná dne 30. ledna 2009 - Faria v. OHIM

(Věc F-7/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Španělsko) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení hodnotící zprávy za období od 1. října 2006 do 30. září 2007, jakož i to, aby žalovanému byla uložena náhrada škod vzniklých žalobkyni.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit hodnotící zprávu za období od 1. října 2006 do 30. září 2007,

pokud je to nutné, zrušit rozhodnutí ze dne 17. října 2008, kterým se zamítá stížnost podaná žalobkyní,

uložit žalovanému náhradu vzniklé nemajetkové újmy odhadnuté ex aequo et bono na 100 000 eur,

uložit OHIM náhradu nákladů řízení.

____________